Vucut Yağ Oranı Hesaplama

VÜCUT YAĞ ORANI HESAPLAMA

Vücudumuz, yediğimiz yiyeceklerden elde ettiğimiz yağı, enerji, yalıtım ve koruma için kullanmak için depolar. Herkes yaşamak ve çalışmak için belli bir miktar yağa ihtiyaç duyar. Yağ oranını yüzde 5’in altına indirmek oldukça risklidir. Bununla birlikte, çok fazla vücut yağı birikirse, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi obeziteye ve obeziteye bağlı hastalıklara yol açabilir .

Vücudumuzda kahverengi yağ, bej yağ, beyaz yağ, visseral yağ ve subkutan yağ gibi birkaç farklı türde yağ dokusu vardır. Vücudun yüzeyinde oluşan yağ türü deri altı yağdır; aynada gördüğünüz yağ budur.

Genel olarak, erkeklerin vücudundaki yağ oranı yağsız doku oranına göre kadınlardan daha düşüktür, bu da aralıklardaki farklılıkları açıklar. Üreme, kadınlar için daha yüksek vücut yağ oranları oluşmasına neden olur.

Kadınlar ile erkeklerin yağ oranlarının farklılık gösterir. Bunun sebebi ise kadınların biyolojik fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için daha fazla yağ kütlesine ihtiyaç duymasıdır. Bu sebeple yağ oranlarının aralıkları arasında %8 farklılık görülmektedir. Erkeklerde %2-5 arasında olan esansiyel yağ oranı ihtiyacı kadınlara bakıldığında %10-13 arasında değişmektedir. Yukarıda erkekler için verilen yağ oranlarına ekleyerek kadınlar için okuyabilirsiniz.

Özetle, eğer kilonuzun dörtte biri yağ dokusundan oluşuyorsa obezsiniz demektir.